Afdelingslæge til Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Afdelingen Medicinske Sygdomme søger en afdelingslæge til stuegang på sengeafsnit i Aabenraa med bagvagtsfunktion i Medicinsk Modtagelse i Sønderborg.

Medicinske Sygdomme er en stor intern medicinsk afdeling, der er inddelt i flere afsnit, fordelt på 3 matrikler i Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Hvert afsnit ledes af en ledende overlæge, der i relation til den faglige ledelse samarbejder tæt med de fagansvarlige overlæger. Afsnittene er:

 • Afsnit for Mave-Tarmsygdomme og Lungesygdomme
 • Afsnit for Ældresygdomme, Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme
 • Medicinsk Modtagelse og Dagshospitalet i Tønder
 • Afsnit for Blodsygdomme, Kræftsygdomme og Palliation
Medicinske Sygdomme råder over 36 senge på matriklen i Aabenraa og 58 senge på matriklen i Sønderborg.

Medicinske Sygdomme har næsten alle intern medicinske specialer repræsenteret fordelt på matriklerne, og vi har uddannelseslæger i KBU, introduktionsstilling i intern medicin, hoveduddannelse eller dele heraf i de intern medicinske specialer samt hoveduddannelse i almen medicin.

Som afdelingslæge i afdelingen forventer vi at du bliver en vigtig del af Aabenraa og Sønderborg matriklens intern medicinske beredskab

Dine funktioner vil være:

 • Stuegang på Mave-Tarm Sygdomme Sengeafsnit på Aabenraa matriklen, hvor der primært behandles patienter med gastroenterologiske og generelle intern medicinske problemstillinger
 • Stuegang på intern medicinske patienter på FAM i Aabenraa med indlæggelsestid forventet over 48 timer.
 • Bagvagtsfunktion i Medicinsk Modtagelse på Sønderborg matriklen
 • Aktiv deltagelse i samarbejdet på tværs af vores 3 matriklerne; Aabenraa, Sønderborg og Tønder
Som afdelingslæge kommer du, foruden afdelingens egne afsnit, til at have stor samarbejdsflade med især akut funktionen på FAM, men også sygehusets - og regionens øvrige afdelinger.

Vi forventer at du er med til at sikre en fortsat faglig udvikling baseret på høj grad af evidens og tværfaglighed, deltager i uddannelsen og videreuddannelsen af såvel det lægefaglige personale samt øvrige personale inden for afdelingen og samarbejdende specialer.

Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen. Medicinske Sygdommes forskningsenhed - Medicinsk Forskningsenhed - varetager blandt andet forskning med fokus på patienter med kroniske sygdomme, sektorovergange og nye teknologiske muligheder i patientbehandlingen.

Vi forventer at du:

 • er speciallæge, gerne i et af de 9 internmedicinske specialer.
 • har fokus på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne
 • har høje ambitioner for faglighed med fokus på udvikling, kvalitet og kontinuitet
 • selv er med til at udvikle afdelingen
Vi tilbyder:

 • stor indflydelse på udviklingen af afdelingen
 • tæt samarbejde med mange intern medicinske specialer
 • et dynamisk arbejdsmiljø hvor vi ikke er bange for at tænke nye tanker
 • velfungerende tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientforløb
 • godt lægefagligt miljø
 • mulighed for forskningsaktivitet og på sigt oprettelse af et klinisk lektorat
 • mulighed for deltidsansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger.

Yderligere oplysninger:
Du kan læse mere om afdelingen Medicinske sygdomme på http://www.sygehussonderjylland.dk/wm358771

Stillingsbeskrivelsen forligger ikke, den skal du selv være med til at skrive, du er velkommen til at skrive til vores ledelse sekretær Ulla.Mai@rsyd.dk hvis der er praktiske spørgsmål.

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om stillingen, hvad vi har gjort os af tanker, eller fortælle os hvad du har gjort dig af tanker:

 • Cheflæge, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, tlf. 7997 3010, mail: fbk@rsyd.dk
 • Ledende overlæge Anders Christiansen, tlf. 7997 3101, mail: anders.christiansen@rsyd.dk
 • Ledende overlæge Morten Stenberg, tlf. 7997 3263, mail: morten.stenberg@rsyd.dk
Ansøgning:
Stillingen er med tiltrædelse 01.06.2024 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist 26.04.2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo uge 18.

Du søger via linket nedenfor.
Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med din ansøgning i det elektroniske system.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sygehus Sønderjylland - Aabenraa, Kresten Philipsens Vej, 6200 Aabenraa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029399

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet