Nyheder fra Aabenraa

3 °
Let overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Aabenraa og omegn

Job tilbydes:
Driftsleder til Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune
Vil du være med til at forme fremtidens hjemmepleje i det nære sundhedsvæsen?Kan du som leder gå foran og engagere medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere?Pr. 1. april 2023 søger vi en driftsleder til Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune til et dagvagts distrikt beliggende i Rødekro området. Du og dit team møder ind i Aabenraa by, hvor distriktets medarbejdere kører ud fra. Arbejdstiden vil fortrinsvis lægge i tidsrummet kl. 6.30-15.Som driftsleder i hjemmeplejen bliver du en del af et kompetent og engageret lederteam, som består af centerleder og 9 driftsledere. Lederteamets fornemmeste opgave er, at hjemmeplejen leverer en effektiv og faglig indsats til borgere i eget hjem, samt at vores medarbejdere har de kompetencer, der kan løfte de opgaver, der er i det nære sundhedsvæsen.I Aabenraa Kommune arbejder vi ud fra en rehabiliterende, neuropædagogisk og forebyggende tankegang og med afsæt i forvaltningens fælles kerneopgave: Sundhed, Mestring, og Fællesskabelse.De væsentligste opgaver som driftsleder i Hjemmeplejen, vil i 2023 være den fortsatte understøttelse af teams i hjemmeplejen (struktur på teams-møder og tavlemøder), understøtte kompetenceudvikling i at medarbejdere dokumenter ud fra sundhedsfaglig dokumentation, samt arbejde med aftalte indsatsområder inden for rekruttering, fastholdelse og fremmøde.Herudover samarbejdes der tæt med sygeplejen om at overdrage sygeplejeindsatser til både SSA og SSH, samt understøtte processen om anvendelse af kompetencekort som et dagligt arbejdsredskab i planlægning af borgerindsatser.Vi ønsker en leder, der kan involvere og engagere medarbejderne i udviklingen via en medinddragende anerkendende, forventningsafstemmende og dialogbaseret ledelsesstil. Du skal kunne håndtere en travl hverdag, og sammen med borgere og medarbejdere skabe gode og værdifulde løsninger, der bidrager til en kompetent opgaveløsning. Du skal kunne omsætte strategier, idéer og ønsker til virkelighed og være stærk i forventningsafstemning samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Der vil være fokus på både proces og resultat, og du skal være med til at synliggøre "Den gode historie" i hjemmeplejen.Du skal kunne skabe tillid omkring dig, og vise det gode eksempel igennem din adfærd. I Aabenraa Kommune arbejder vi ud fra ledelsesværdierne: Leder er leder, lederen er kommunikerende, helhedsorienteret og værdiskabende.Vi kan tilbydeLedersparring med erfaren mentor og ledernetværk med andre engagerede ledere4 andre lederkollegaer på samme matrikel, som løbende sparrer med hinandenIntern introduktion og kursus tilbud for ledereFleksible arbejdstiderMulighed for at forme fagligheden hos medarbejderne og kvaliteten hos borgerne2 ugentlige virtuelle møder med lederkollegaer, hvor opgaver drøftes, eller man kan få sparring på aktuel udfordringMulighed for 2 hjemmearbejdsdage pr. månedVi forventer, at du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse, gerne sygeplejerske eller samme viden og erfaring svarende til dette, eventuelt suppleret med en diplomuddannelse i ledelse eller villighed til at uddanne dig til diplomniveauethar relevant erfaringkan indgå i et tværfagligt lederteam, der er kulturbærende for hjemmeplejener med til at skabe og udvikle et højt fagligt niveau med blik for systematisk kvalitetssikring via eksempelvis metoderne i projekt "I Sikre Hænder" og anvendelse af datahar kompetencer inden for dokumentation og opfølgning, og gerne erfaring med den rehabiliterende tilganghar en medinddragende og nærværende lederstil, der er baseret på tillid og værditydelighedevner at arbejde selvstændigt med mål og målopfyldelse samt evaluering og feedback fra medarbejdere og borgerekan udvikle, harmonisere og procesoptimerekan tænke og arbejde operationelt og taktiskkan indgå i et tværgående lederteam med fokus på hele området og hele kommunenkan arbejde på tværs med andre fagområderhar fokus på økonomi og optimal udnyttelse af ressourcerLøn- og ansættelsesforholdLøn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at ansættelsen vil være betinget af en ren straffeattest.Stillingen er på fuldtid og med tiltrædelse pr. 1 april 2023.Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger kan du kontakte centerleder for Hjemmeplejen Birgit Johannsen: e-mail bmjo@aabenraa.dk, telefon 7376 7833 eller driftsleder Lone Germansen på e-mail lge@aabenraa.dk , telefon 73767663. Læs også gerne om Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune på vores hjemmeside.Ansøgning Ansøgningsfristen er den 17. februar 2023. Send din ansøgning, cv og relevante bilag via linket.Vi gennemfører samtaler den 24. februar 2023 i tidsrummet kl. 8-13.00.I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=aff93e12)
Aabenraa Kommune
Indrykket 30. januar på JobNet
Job tilbydes:
Kaptajn eller kaptajnløjtnant søges til stillingen som uddannelsesofficer til Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland
Brænder du for at levere god undervisning, i samarbejde med engagerede frivillige i et aktivt miljø, så er det dig, vi søger! Kan du arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst og villig til at prøve kræfter med bl.a. Hjemmeværnets Grunduddannelse, politiuddannelser m.fl. så er det nu, du skal søge! Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland søger lige nu en dygtig kaptajn/kaptajnløjtnant til stillingen som uddannelsesofficer.Om osUddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland er et af Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre. Vi er placeret i grænselandet i historiske rammer ca. 12 km. syd for Aabenraa i Søgårdlejren.Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland, består af seks fastansatte medarbejdere: en chef, en næstkommanderende, en uddannelsesofficer, en uddannelsesbefalingsmand, en uddannelses- og forsyningsbefalingsmand samt en stabs- og forsyningshjælper. Kulturen ved centret bygger på tillid og fleksibilitet samt kollegial støtte og sparring, såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning. Som arbejdsplads vægter Hjemmeværnsskolen det sociale gennem idrætsdage, personale-seminarer og uformelle sammenkomster. Hjemmeværnsskolen dækker hele Danmark og er vant til, at ikke alle medarbejdere har bopæl tæt på arbejdspladsen. Uddannelsescentret gennemfører en bred vifte af uddannelser for hjemmeværnets frivillige, på grundlæggende enkeltmands-, funktions-, fører- og specialistniveau. Kurserne gennemføres over hele landet, men med tyngde i Søgårdlejren, på Flyvestation Skrydstrup og Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.Om stillingenDu vil som uddannelsesofficer være den ansvarlige for Hjemmeværnets Grunduddannelse og politifunktionsuddannelse, hvor du skal planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser samt sagsbehandle læringsforløb.Du vil derudover indgå i diverse arbejdsgrupper alt efter behov for udvikling og beskrivelse af uddannelserne samt sikre sammenhængen til Hjemmeværnets øvrige uddannelser. Du skal være rede til at være lærer på nogle af de kurser, der afholdes på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab eller ved andre af skolens uddannelsescentre. Ud over at være kursusansvarlig, vil du ligeledes være medansvarlig for udvikling af de frivillige instruktører og fører, vi anvender på Hjemmeværnsskolen.Der er mulighed for fleksible arbejdstider samt hjemmearbejde. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.Den daglige arbejdstid ved centret er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30, men du skal påregne perioder med en del aften- og weekendarbejde, ligesom arbejde i traditionelle ferieperioder kan forekomme fra tid til anden. Du kan forvente op til 50-60 rejse-/kursusdage om året, hvilket medfører, at der i kursusfrie perioder er rig mulighed for planlægning af egen tjeneste herunder afvikling af merarbejde. En typisk kursusperiode er enten en weekend eller et kursusforløb på 5-10 dage.Om digDu er kaptajn eller kaptajnløjtnant og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUK-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført Føringskursus, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Det vil være en stor fordel, såfremt du allerede har erfaring med undervisning og evt. ledelse af frivillige. Vi ser gerne, at du er opdateret på infanteritaktik på GRP- og DEL niveau, og ligeledes vil det være en fordel – men ikke et krav – at du har kendskab til/eller erfaring fra Hjemmeværnet. Du udstråler entusiasme og har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer. Som officer og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse, og finder det naturligt at følge udviklingen inden for didaktik og pædagogik.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGVil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Bo Rolff Gregersen, HVS-U-CHFS@mil.dk, telefon 4015 3326.Du er ligeledes velkommen til at kontakte tillidsrepræsentant major Erik Frødstrup, HVS-U-CHNM@mil.dk, telefon 5115 8678.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295. Ansøgningsfristen er den 21. februar 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. april 2023 (gerne tidligere).Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om HjemmeværnsskolenHjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner derfor i alt ca. 5000 kursister om året.Hjemmeværnsskolen består af 70 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.Kulturen på skolen er uformel. Vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt, og tingene indimellem skal gå stærkt.Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre., ligesom vi har et stort internationalt arran-gement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya og Uganda.
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland
Indrykket 24. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Aabenraa

I den sønderjyske by Aabenraa bor der 16.352 indbyggere. Postnummeret på byen er 6200, og den befinder sig mellem Als og grænsen til Tyskland. Aabenraa er en del af Region Syddanmark, og er hovedsæde i Aabenraa kommune, der også tæller Rødekro, Padborg, Tinglev, Løjt Kirkeby med flere, fordelt på i alt 941,55 kvadratkilometer.

Aabenraas historie

Aabenraas ældste kendte navn, var Opnør, som menes at komme fra de gammeldanske ord, opæn og ør, som betyder “åben strandbred”. Opnør nævnes i Kong Valdemars Jordebog i 1231 Navnet har ændret sig siden, men i 1257 kaldtes byen Obenroe, som lægger sig tæt på af Aabenraa. Man mener at byen har heddet dets nuværende Aabenraa siden ca. 1840-1850. 


Omkring bispeborgen Opnør Hus begyndte det lille samfund og udvikle sig. Især fiskeriet udviklede sig, i kraft af byens position omkring havnen. Som så mange andre byer på den tid, blev havnen Aabenraas livsnerve. 


Fra 1750 til 1864 var byen i rivende udvikling, igen i kraft af dens ideelle beliggenhed ved havnen. Fra Aabenraa havn blev der handlet i nær og fjern, og så langt væk som Kina, Sydamerika og Australien. Aabenraa var dermed en by med mange kulturer besøgende, hvilket man kan høre og se mere om på Aabenraa Museum. 


I kraft af den internationale handel, blev Aabenraa en vigtig eksport, og import havn for hele Danmark, og sad dermed også på landets tredje største flåde, måske også i kraft af deres glimrende evner som skibsbyggere.


Efter den 2. Slesvigske Krig i 1884, som resulterede i at Danmark mistede Sønderjylland, og herunder aabenraa til Østrig og Preussen, så udviklingen i Aabenraa så dog et tilbagefald. På daværende tidspunkt begyndte man at gå fra sejlskibe til dampskibe, og den udvikling formåede skibsværfterne i Aabenraa ikke at følge med i, hvilket betød at udviklingen stagnerede. 


I 1920, under folkeafstemningen, stemte størstedelen af borgerne i Aabenraa for at tilhøre Tyskland i stedet for Danmark, men da resten af Zone 1, som Aabenraa var en del af, stemte for at blive Dansk, måtte Aabenraa blive en del af Danmark alligevel. 


Aabenraa i dag

Meget vand er dog løbet gennem Aabenraas havn siden 1920’erne. Dog bærer byen stadig den dag i dag stort præg af at have været et vigtigt handelscentrum, med dens mange, gamle smukke bygninger med rig historie. 


Uddannelsesmuligheder i Aabenraa

I dag er Aabenraa administrativt centrum for Aabenraa kommune, og er derfor også et naturligt centrum for mange ungdomsuddannelser. Aabenraa statsskole har både STX og HF på dansk, og desuden findes der også Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, som tilbyder studentereksamen på både tysk og dansk til det tyske mindretal i Aabenraa. Ønsker man en HTX kan man tage den på Teknisk Gymnasium Aabenraa, som er under EUC Syd. 


Endvidere har Aabenraa også en IBC handelsskole, som har eksisteret siden 1868, og er dermed en af danmarks ældste.  


Udover de gymnasiale uddannelser har Aabenraa også en Social- og sundhedsskole, Social- og Sundhedsskolen Syd


Seværdigheder i Aabenraa

Udover at byen i sig selv bærer præg af en rig historie, så kan man på Aabenraa Museum blive endnu mere klog på den skibsfart der definerede byens storhedstid. Her er der mange gode historier at finde og udstillinger der kan gøre den besøgende endnu klogere på den skibsfartene by. 


Frøslevlejren er en populær og berømt seværdighed, fordi den er så velbevaret som den er. Frøslevlejren var en tysk interneringslejr, som blev bygget i 1944. Lejeren eksisterede for at undgå at danske statsborgere blev sendt til de frygtede tyske koncentrationslejre, men på trods af det blev 1600 fanger på lejren alligevel sendt afsted. Under anden verdenskrig sad flere tusinde danskere i lejren som fanger af det tyske sikkerhedspoliti. 


Efter krigens afslutning blev fangerne løsladt, og i stedet indtog modstandsbevægelsen Frøslevlejren, og denne blev omdannet til opbevaring af danskere, der var mistænkt for landsskadelig virksomhed. 


Nu er Frøslevlejren omdannet til museum, som er gratis for alle besøgende, hvilket gør museet endnu mere populært. 


Handelslivet i Aabenraa

I hjertet af Aabenraa ligger danmarks længste gågade på ca 900 meter. Gågaden går gennem de gamle dele af Aabenraa, og dermed ligger mange af butikkerne i gamle huse, som er med til at give gågaden en unik personlighed. Især de mange specialbutikker på gågaden trives i de små, hyggelige huse, men gågaden inkluderer også butikker som H&M, Bog og Idée, Intersport med videre. I bymidten ligger omkring 100 ud af de 150 butikker i Aabenraa by. 

Dog er byens handel en smule truet af dennes beliggenhed tæt på grænsen til tyskland, og derfor har handlen med butikker som Fleggaard taget noget på byen, og sendt pengene til tyskland, i stedet for at blive i byen.