Generalforsamling

Profilbillede

Nyheden er fra Høje Kolstrup B81 - Fodbold

Høje kolstrup boldklub indkalder til Ordinær generalforsamling.

 

Ordinær generalforsamling afholdes i Høje kolstrup boldklubs klublokale i Agora, Nyløkke 2, 6200 Aabenraa, den 20.02.2018 kl. 19.00.

 

Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

Pkt 1 – Valg af dirigent og protokolfører

Pkt 2 – Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Pkt 3 – Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Pkt 4 – Behandling af indkomne forslag

Pkt 5 – Valg til bestyrelsen

Medlemmerne vælges for 2 år. Dog vælges en for 1 år.

På valg i år er: Helle Dantoft, Kim Arnsbæk, Marco Sejrup, Bjarne Larsen – 2 revisorer, hver år.

Pkt 6 – Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formand Helle Dantoft i hænde senest den 13.02-2018. Indkomne forslag kan fremsendes til mail: helle.d1@mail.com

Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Høje Kolstrup B81 - Fodbold.
Kilde: Høje Kolstrup B81 - Fodbold