Jobcenter Aabenraa søger sagsbehandlere til sygedagpengeområdet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst at arbejde i et Jobcenter, hvor udvikling, engagement og faglig kvalitet er i centrum? Kan du arbejde målrettet med socialfaglige vurderinger og den "aktive sygemelding"?
Ønsker du at arbejde inden for et område, hvor din indsats gør en forskel hver dag? Så er du måske vores kommende kollega.
Jobcenter Aabenraa søger sagsbehandlere til sygedagpengeområdet, da et par af vores kolleger har søgt nye udfordringer. Du kan derfor bliveén af vores nye kolleger til myndighedssagsbehandling på sygedagpengeområdet.

Lidt om os
Aabenraa Kommune har igennem de senere år haft stor succes med at gennemføre målrettede investeringer på bestemte områder i beskæftigelsesindsatsen. I september 2023, godkendte Arbejdsmarkedsudvalget en lokal velfærdsaftale, som har fokus på at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen endnu bedre og skabe merværdi for borgere, virksomheder og medarbejdere.
Velfærdsaftalen indeholder bla. nogle prøvehandlinger, som giver mulighed for at afprøve ændringer i praksis.
Det, vi kalder "Rejseholdet", er én af disse prøvehandlinger.

Kontoret Job og Helbred består af følgende teams:

 • Team Tidlig Indsats og Visitation, som er dem, der administrerer myndighedsopgaven for sygemeldte med forventet kort sygemelding
 • Rejseholdet, som omfatter en tidlig kontakt mellem arbejdsgiver og den sygemeldte, hvor samtalerne i den udstrækning, det er muligt, afholdes i medarbejderens virksomhed
 • Specialteamet, som administrerer myndighedsopgaven for sygemeldte med risiko for længerevarende sygemelding og alvorligt syge
 • Team Jobafklaringsforløb og Revalidering
 • Administrationsteam
 • Vejlederteam
 • Derudover er kommunens Rehabiliteringsteam, Førtidspensionsteam, og Veteranindsatsen også organiseret i Job og Helbred

Stillingsopslaget omhandler nye kolleger til sygedagpengeindsatsen. Din teamindplacering afhænger af din profil, erfaring og ønsker.
Til indsatserne i kontoret Job og Helbred, er tilknyttet en faglig koordinator, som er uddannet jurist.

Dine opgaver som myndighedssagsbehandler på sygedagpengeområdet
 • Sagsbehandling og afholdelse af opfølgningssamtaler med borgere, som er sygemeldt fra arbejde eller a-kassen
 • Afgørelser om indsatser eller anden støtte efter Beskæftigelsesindsatsloven
 • Afgørelser om uarbejdsdygtighed
 • Afgørelser om sanktion
 • Afgørelser om forlængelse af sygedagpenge
 • Udfærdige den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på at forelægge sagen for Rehabiliteringsteamet
 • Hvis du bliver en del af Rejseholdet, vil du skulle planlægge møder på den sygemeldtes arbejdsplads, hvilket indebærer en del kørsel (Jobcentret har biler, som kan bookes til tjenestekørsel, men det kan undtagelsesvis også være behov for kørsel i egen bil)

Din faglige profil
 • Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har en anden relevant baggrund gerne med erfaring med sagsbehandling inden for sygedagpengeområdet
 • Du har kendskab til Lov om sygedagpenge og "Trappemodellen" samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover har du erfaring med at arbejde efter Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven og Persondataloven
 • Du har forståelse for virksomhedernes behov og kan tale deres sprog
 • Du behersker mødelederrollen i opfølgningssamtaler, som i Rejseholdet afholdes på sygemeldtes arbejdsplads hvis muligt
 • Du kan observere, notere og afholde samtaler med borgerne, og du evner at arbejde målrettet med den "aktive sygemelding" med fokus på borgerens progression
 • Du har erfaring med at coache og evner at få borgeren til at tro på sig selv og sine mål, samtidig med at du kan træffe de svære afgørelser og gerne har erfaring i den svære samtale
 • Du har erfaring med sagsbehandlingssystemer og journalisering (KMD Momentum og Acadre Web), og du kan formulere dig kort og præcist på skrift
 • Du har et godt overblik og er vant til at arbejde struktureret, og du formår at være på forkant med udviklingen i borgerens forløb.

Endvidere forventer vi, at du
 • trives i en uforudsigelig og travl hverdag
 • kan samarbejde tværfagligt med andre faggrupper
 • er indstillet på at arbejde i et jobcenter med et højt ambitionsniveau, hvor der forventes synlige resultater af din indsats
  - sidst men ikke mindst sætter vi pris på, at du har humor

Vi kan tilbyde
 • et højt fagligt niveau
 • engagerede og erfarne kollegaer med stor faglighed
 • faglig kvalitetssikring i samarbejde med vores jurist
 • et alsidigt job med mulighed for faglig udvikling
 • mulighed for at udarbejde skræddersyede tilbud til borgerne for at fremme både fysisk og psykisk sundhed i samarbejde med professionelle samarbejdspartnere
 • stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver
 • sparring fra hjerneskadekoordinator og sundhedsfaglig rådgivning (lægekonsulent), som understøtter beskæftigelsesindsatsen
 • gensidig respekt og fleksibilitet

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Stillingerne er på 37 timer ugentligt.

Yderligere spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Teamkoordinator i Specialteamet:
Lis Friedrichsen, tlf. 73 76 75 48, e-mail lfrie@aabenraa.dk

Teamkoordinator i Team Tidlig Indsats og Rejseholdet:
Line Junker, tlf. 73 76 75 30, e-mail ljsoe@aabenraa.dk eller

Kontorleder i Job og Helbred, Helle Hockerup, tlf. 73 76 81 04, e-mail hhoc@aabenraa.dk

Ansøgning
Send din ansøgning via linket senest den 3. maj 2024.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler, fredag den 17. maj 2024.
Forventet tiltrædelse er hurtigst muligt.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=1c5daa0d)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Kallemosen, 6200 Aabenraa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6028125

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet