Vågne nattevagter med socialfaglig uddannelse til Bostedet Mejerihaven

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 • Er du uddannet socialpædagog eller pædagogisk assistent?
 • Er det dig, der skal være med til skabe et nyt socialpædagogisk tilbud i Bo & Aktivitet i Aabenraa Kommune?
 • Ønsker du dig et spændende, udfordrende og udviklende job?
 • Har du lyst og gå-på-mod til, at være en del af at starte et helt nyt bosted op sammen med et nyt tværfagligt personale team?
 • Og er det dig, der skal være med til at sikre borgerne en god overgang fra nuværende tilbud til det nye tilbud?
Så er det netop dig, vi har brug for.

Om Bostedet Mejerihaven
Bostedet Mejerihaven er et §108 tilbud til borgere med væsentlige psykiske og fysiske udfordringer og et funktionsniveau på 0-5 år. Bostedet forventes åbnet senest den 1. maj 2024 i Felsted ved Aabenraa. Bostedet vil have fem borgere, der døgndækkes med vågne nattevagter. Kompleksiteten fordrer et aktivt tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, SOSU assistenter og andre relevante faggrupper. Der vil yderligere være ansat en fagkoordinator til at støtte op om den daglige drift.

Borgerne er kendetegnet ved
 • at være udfordret på selvregistrering og selvregulering - bevidsthed om egen krop og sind og evnen til at kunne mærke og regulere sine følelser
 • at de har et betydelig behov for samregulering - at have en person tæt på sig for at kunne regulere sig selv
 • at de har behov for markant støtte til aroulsal regulering - at regulere indre spændingstilstande og støtte til skift af aroulsal niveau
 • at de har behov for tæt støtte gennem mentalisering ved kraftig stressreaktion - overstimulering, der påvirker adfærden

Om jobbet
Bostedet henhører organisatorisk under Bo & Aktivitet og er fortsat i opstartsfasen. Du bliver en aktiv del i at opbygge et trygt hjem for borgerne og en god arbejdsplads for dig og dine kollegaer.

Dine arbejdsopgaver er
 • daglig pædagogisk og individuel støtte
 • arbejde med risikostyring, medicinhåndtering og forflytninger
 • varetagelse af personlig hygiejne og praktiske opgaver; bl.a. rengøring, tøjvask mm.
 • udførelse af daglig dokumentation i Nexus
Vil du vide mere om os, har vi en video, der fortæller mere.

Om dig
Vi forventer, at du fagligt kan
 • arbejde med kontrolleret mentalisering, overvejelser og refleksion over egne og borgers mentale tilstande
 • arbejde fokuseret med struktur, relationsdannelse og tydelig kommunikation
 • arbejde med borgers overstimulering, hvor adfærden kan blive højlydt, rigid eller udadreagerende
 • arbejde med risikostyring, medicinhåndtering og forflytninger
 • arbejde med dokumentation i fagsystem
 • kommunikere tydeligt med borgere, pårørende og samarbejdspartnere
 • har gode skriftlige færdigheder
 • er vant til at arbejde med it
Vi forventer, at du personligt
 • er struktureret
 • har fokus på relationsdannelse
 • gør brug af en direkte, anerkendende og imødekommende kommunikationsform, hvor bevidstheden omkring egne og andres behov styrker din faglighed
 • overvejer og reflekterer over egne og borgers mentale tilstande
 • har en god refleksionsevne, som aktivt styrer egen praksis og er i stand til at bidrage konstruktivt i samarbejdet med borgere og kollegaer
 • har forholdt dig til det at arbejde om natten
 • er klar til at starte et nyt bosted op og være med til at "lægge vejen, mens vi går den"

Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor
 • hverdagen er alsidig, spændende, udviklende og til tider lidt hektisk
 • kollegernes personlige og faglige kompetencer er vigtige i løsningen af de faglige kerneopgaver
 • der fokuseres på, at alt er læring, læringsprocesser og udvikling
 • feedback er en aktiv del af hverdagen
 • der tages udgangspunkt i borgeren, og hvor vi har fokus på hverdagsrehabilitering, det udviklende og det gode liv
 • kollegagruppen vægter engagement og selvstændighed med frihed under ansvar
 • fællesskab og humor er vigtige ingredienser i samarbejdet

Løn- og ansættelsesvilkår
Det ugentlige timetal, der tilbydes i nattevagt, er 37 timer pr. uge (34 timer pr. uge). Arbejdstiden er 22.00-07.00 og du skal påregne at arbejde hver anden weekend, da vagtplansrullet planlægges i en 7/7 ordning. Ordningen passer optimalt til 34 timer pr. uge. Ønskes 37 timer, er der mulighed for dagvagt eller aftenvagt i den modsatte uge man har nattevagt.

Ansættelse pr. 1. maj 2024.

Ansættelsesstedet er Bostedet Mejerihaven i Felsted, som forventes åbnet den 1. maj 2024. Der er tale om faste ansættelser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst inden for de respekitive områder.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Allan Knudsgaard på mail ak@aabenraa.dk eller på telefon 2961 1384 mellem kl. 8 og 9 de fleste hverdage.

Ansøgning
Send din ansøgning via linket senest den 17. marts 2024 og skriv meget gerne hvilket timetal, du foretrækker.
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt den 21. og 22. marts 2024.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0aefc3ab)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Mejerihaven, 6200 Aabenraa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6003666

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet