Allerøds borgmester vil i Regionsrådet

Profilbillede
Astrid Bruun

Allerøds borgmester Karsten Längerich fra Venstre stiller op til det kommende regionsrådsvalg til november. Det gør han med en klar målsætning om, at borgerne skal i centrum på sundhedsområdet, og at samarbejdet mellem kommuner og Region Hovedstaden skal styrkes markant.

”Borgerne er kommet i klemme mellem de offentlige aktører. Antallet af sengepladser reduceres på hospitalerne og patienterne sendes hurtigt hjem til behandling i eget hjem eller i kommunerne. Det stiller helt nye krav til samarbejdet mellem regioner, kommuner og de praktiserende læger. Det samarbejde fungerer desværre ikke godt nok, og det går ud over patienterne. Vi skal blive bedre til at bygge bro mellem kommunerne og Region Hovedstaden.”, siger borgmester i Allerød, Karsten Längerich.

”Patienterne skal behandles tættest muligt på eget hjem, for det er bedst for borgerne. Hvis det ikke kan være i selve hjemmet, så skal behandlingen ske hos den praktiserende læge eller på et lokalt sundhedshus. Det kræver, at der indgås forpligtende aftaler mellem regionerne og kommunerne, så patienten ikke ender med at blive kastebold og udskrevet til behandling, som kommunerne i dag ikke har mulighederne for at løfte.”

 ”Jeg ser frem til, at vi i 2024 får et helt nyt Nordsjællands Hospital syd for Hillerød. De nuværende bygninger er ikke tidssvarende og både patienter og ansatte har behov for nye og bedre rammer. Jeg er dog bekymret for, om der er nok sengepladser og ikke mindst nok specialer. I dag er der omkring 10, og de skal som minimum fastholdes. Det er vigtigt, at borgere fra eksempelvis Allerød kan blive behandlet i Hillerød for de fleste sygdomme.”

Syghusene og sundhedsvæsenet er regionernes største opgave, men regionerne har også andre opgaver såsom psykiatri og infrastruktur. Borgmesteren har også opmærksomhed på infrastrukturen: 

”Hvis vi skal have flere til at lade bilerne stå, så skal vi have bedre tværgående forbindelser. Kommunerne kan ofte selv anlægge cykelstier i kommunerne, men der er for lidt fokus på også, at der anlægges tværgående supercykelstier mellem eksempelvis Lynge og Hillerød eller Ganløse eller mellem Allerød og Hørsholm. Tilsvarende mangler vi også tværgående busforbindelser i Nordsjælland, og det gør, at bussen bliver fravalgt af mange.”

Karsten Längerich ønsker både at fortsætte som borgmester og repræsentere borgerne i regionsrådet:

”Jeg ser en tydelig synergi i både at være borgmester og Regionsrådsmedlem. På den måde kan jeg bedst være med til at bygge bro og løfte kommunernes udfordringer i regionsrådet”, afslutter Karsten Längerich.

Kilde: Redaktionen // Foto: Karsten Längerich
Flere artikler