Formandskifte i klubben

dato

Nyheden er fra Høje Kolstrup B81 - Fodbold


Ny formand Helle Dantoft overrækker diplom for et fortjent æresmedlemsskab til afgående bestyrelsesformand Holger Jørgensen.


Under HKB81 – Fodbolds generalforsamling gik klubbens mangeårige bestyrelsesmedlem Holger Jørgensen af som formand og bestyrelsesmedlem. Dette resulterede i, at der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Der endte med at være to som stillede op til bestyrelsen, og da klubbens vedtægter fortalte, at der kunne vælges 2-4 medlemmer i ulige år, så muliggjorde det, at begge kunne indtræde i bestyrelsen.


Nye bestyrelsesmedlemmer blev Ahmed Beydon, seniorspiller og medansvarlig i seniorafdelingen. Ahmed er bosiddende i Flensborg og indehaver af Chicken King, som holder her i Høje Kolstrup hver onsdag. Det sidst nytilkomne bestyrelsesmedlem er Marco Sejrup, som har en søn spillende i klubben. Marco bor her i lokalområdet og er indehaver af NH Camping i Nr. Hostrup.


Under et bestyrelsesmøde blev der konstitueret en ny formand, som skal overtage efter Holger Jørgensen. Her var der fuld opbakning til Helle Dantoft til tjansen som fodboldklubbens formand.


I forbindelse med dette fik vi lige fanget Helle til nogle spørgsmål:


Hvad er det, der gør, at du vil bruge din fritid som formand for HKB81 - Fodbold?
- Jeg brænder for Høje Kolstrup området og især de børn og unge, vi har heroppe. Som formand kan jeg gennem klubben bidrage til fællesskabet. Det er vigtigt, at der er en fodboldklub i vores område, hvor der er mulighed for at knytte livslange venskaber og gode barndomsminder.


Er der et specielt område omkring fodbolden, som du brænder ekstra meget for?
- Jeg brænder generelt for klubben, men især brænder jeg for de børn, unge og voksne, som kommer og har det sjovt i klubben. Det er vigtigt for mig, at spillerne og deres forældre ligeså har et samlings punkt, hvor de alle kan dele gode oplevelser gennem sport.


Hvordan bliver det at overtage formandsposten efter en person,der har brugt ca. 22 år i fodboldklubben?
- Holger Jørgensen har gennem sine mange år i klubben gjort en kæmpe indsats og har så absolut sat sit præg. Det glæder mig, at Holger Jørgensen fortsat vil være tilknyttet klubben og stå til rådighed for mig som formand. Gennem ham vil jeg få rigtig meget læring.


Hvad bliver din største udfordring som formand?
- Jeg mener, at jeg kan bringe mange idéer og initiativer til klubben og ser kun spændende udfordringer for mig. Jeg er meget taknemmelig for at være omgivet af engagerede trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer, som alle uden tvivl gør en fremragende indsats i klubben. Udfordringer er lærerige for os alle, og er også det, der får klubben til at gro. Vores medlemmer gør, at vi i klubben hele tiden ønsker at frembringe nye tiltag for at give dem de bedste oplevelser. Vi ønsker naturligvis altid at yde det bedste for vores medlemmer og uden dem og de mange forældre, som altid er parat med en hjælpende hånd og opbakning, ville klubarbejdet slet ikke være sjovt for os.


Hvem er dit fodboldidol?
- Jeg må nok her nævne Marcus Allbäck, selvom han i sin tid spillede i FC København. Jeg er selv fra København, så det var oplagt, at det var holdet, jeg skulle se i Parken.

Kilde: Høje Kolstrup B81 - Fodbold