Leder til Ungdommens Uddannelsesvejledning

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være leder i Aabenraa Kommune – og være en del af noget større? Vi søger en leder, der har lyst til at arbejde værdibaseret i dialog med medarbejdere og samarbejdsparter på tværs i organisationen. Som leder af UU skal du have et særligt "UU-menneskesyn", hvor du tror på det bedste i alle unge.

Vores nuværende leder gennem knap fire år har fået nyt job i en tilsvarende stilling i en større kommune. Derfor søger vi en leder, som har mod og vilje til at sætte rammer og faglig retning for UU Aabenraa.

For at lykkes med opgaven som leder af UU er samarbejdet med grundskolerne og en lang række eksterne samarbejdspartnere helt centralt.

UU Aabenraa har ansvaret for vejledningen af elever i 7. til 10. klasse og for unge op til 25 år. Til at varetage vejledningsopgaven er der pt. ansat 13 medarbejdere i UU.

Medarbejderne beskriver sig selv som en blandet flok, der har fokus på at hjælpe de unge og hinanden. De er meget engagerede og kompetente, og der anvendes en let og fri omgangstone.

UU er lokaliseret på Dronning Margrethes Vej i Aabenraa, tæt på Campus og de unge. Her er UU en vigtig del af den kommunale ungeindsats.

UU vil være kendt for at være en

 • god og vellidt samarbejdspartner i samarbejdet om de unge
 • udviklingsorienteret vejledningsenhed for de unge
 • dynamisk og effektiv serviceorganisation, hvor de unge er i centrum
   
Vi ønsker
 • at vejlede og udfordre den unge til at reflektere over fremtidige uddannelses- og jobmuligheder
 • at vejledningen skal udvikle de unges valgkompetence
 • at vejledningen skal hjælpe og støtte den unge i at tage realistiske beslutninger
 • at vise respekt for det enkelte individ og dets ret til selvbestemmelse
 • at samarbejde fagligt på tværs til gavn for den unge

Dine opgaver
For at lykkes med opgaven som leder af UU, skal det overordnede samarbejde med følgende parter prioriteres højt: Børn og Familie – Jobcentret – Grundskolerne – Visitation og Understøttelse – Ungdomsuddannelserne.

Opgaver på kort sigt:
 • Fokus på udvikling af/og snitflader mellem STU, FGU og UU
 • Implementering af den sammenhængende vejledningsplan
 • Blive en aktiv medspiller i den sammenhængende Ungeindsats

Forventninger til dine personlige kompetencer samt faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer
Ansættelsesudvalget vil ligge vægt på følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:
 • Relevant mellemlang eller videregående uddannelse
 • Erfaring fra fagfeltet
 • Gerne erfaring med ledelse, herunder økonomistyring
 • Efteruddannelse inden for det ledelsesfaglige område eller interesseret i uddannelse
   
Til dine personlige kompetencer forventer vi, at du er
 • teamdrivende og udfordrer teamet via aktiv dialog. Du sætter retning, tager styring i processer og sørger for, at alle får ejerskab. Du er imødekommende og tillidsvækkende og får energi af samspil
 • relationsskabende, åben og ærlig. Du søger relationer, har en naturlig interesse for andre mennesker og har behov for, at man er oprigtig i relationer. Du viser som udgangspunkt tillid i mødet med andre
 • innovativ og ser muligheder frem for begrænsninger, tager initiativ og er vedholdende i forhold til at skabe resultater
 • løsningsorienteret og går analytisk til værks. Du tror på egen dømmekraft, sikrer fokus på målet og bliver hurtig konkret og praktisk i dine løsninger.
 • ihærdig, ambitiøs og vedholdende med opgaver. Du sætter dig ind i opgaven, arbejder målrettet og struktureret og slipper ikke, før målet er nået
 • analytisk og tænker mulige scenarier og forholder dig kritisk og konstruktivt til tingene. Du arbejder teoretisk og objektivt med udgangspunkt i evidens og data
Læs mere om jobbet og Ungdommens Uddannelsesvejledning i job- og kompetenceprofilen

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på kontraktvilkår, og der er en forhåndsaftale på området.
Forventet tiltrædelse pr. 1. marts 2024.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børneattest, og at ansættelse er betinget her af.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest den 8. januar 2024.
Første samtalerunde bliver gennemført den 16. januar og anden samtalerunde holdes den 29. januar 2024.

Yderligere informationer
Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skolechef Rasmus Andreassen på tlf. 2671 5963 eller konstitueret leder, Niels Christian Rasmussen på tlf. 2441 7320 med spørgsmål om stillingen og forventninger til den kommende leder af UU.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=74c72677)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Dr. Margrethes Vej, 6200 Aabenraa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954614

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet