Miljøsagsbehandler til varmeplanlægning og strategisk energiarbejde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at arbejde for en klima- og miljøvenlig varmeforsyning i Aabenraa Kommune? Har du lyst og evner til at udarbejde tilladelser og godkendelser til varmeforsyning? Og kunne du tænke dig at være med til at påvirke og planlægge den fremtidige forsyning i kommunen? Så er det netop dig, vi har brug for.

Vi mener, at den bedste løsning findes ved, at vores sagsbehandlere kombinerer myndighedsrollen med en erhvervsvenlig tilgang under hensyn til borgere, forsyningsselskaber samt klima-, natur- og miljøinteresser. 

Om jobbet
Du vil komme til at indgå i Varmegruppen, der ud over dig består af en anden kollega, der arbejder med alle opgaver inden for varmeplanlægning. Gruppens fokus ligger på planlægning for varmeforsyning og myndighedsarbejde i form af fx projektgodkendelser og jordvarmetilladelser. Dette sker i tæt samarbejde med forsyningsselskaberne, forsyningsselskabernes rådgivere og borgerne i kommunen.

Varmegruppen er en del af Team Miljø, i afdelingen Byg, Natur & Miljø. I teamet er vi 20 højt motiverede og veluddannede medarbejdere. Teamet er præget af en uformel omgangsform, hvor humor og godt samarbejde vægtes højt. Vi er et team, der fungerer rigtigt godt både fagligt og socialt.

Vi tager både klimaet og miljøet alvorligt og arbejder i krydsfeltet mellem, at natur og miljø skal beskyttes, samtidig med at erhvervslivet skal kunne eksistere og udvikle sig, og borgerne skal kunne leve det gode liv.

Dine opgaver
Opgaverne er først og fremmest:

 • Varetagelse af varmeforsyningslovgivningen, herunder godkendelse af projektforslag, jordvarmetilladelser, forespørgsler i forhold til varmeplan og dispensationer
 • Udarbejdelse og udmøntning af varmeplan for Aabenraa Kommune
 • Deltagelse i strategisk energiarbejde på tværs af sønderjyske samarbejdskommuner
 • Udnyttelse af overskudsvarme fra biogas, datacentraler, energiudvinding fra spildevand og andre virksomheder
 • Udarbejdelse af politiske dagsordenpunkter relateret til varmeforsyning
Du får således ansvaret for
 • at håndhæve og udstede dispensationer fra tilslutningspligt og tilladelse til varmepumper
 • at sikre at projektforslag er i overensstemmelse med krav i lovgivningen og varmeplanens intentioner
 • at afholde dialogmøder og opstartsmøder sammen med forsyningsselskaber og andre samarbejdspartnere i det strategiske energiarbejde
 • at levere bidrag til arbejdet med lokalplaner og kommuneplan og til det strategiske samarbejde
Du kan også forvente, at der vil være andre opgaver på tværs i forvaltningen, du vil blive involveret i. Eksempelvis bidrage til arbejdet med kommunens grønne regnskab og kommunens klimaplan.

Vi tilbyder
 • Alsidige opgaver i et udviklende arbejdsmiljø
 • Stor frihed til at tilrettelægge arbejdet, såvel fagligt som i forhold til arbejdstid, afholdelse af ferie og hjemmearbejdsdage
 • Gode muligheder for at deltage i sociale arrangementer i bl.a. personaleforeningen
 • Hjælp til at finde en "overgangsbolig", hvis du planlægger at flytte til området

Om dig
Vi har brug for, at du er fagligt kvalificeret og har lyst og evner til at skabe de gode relationer til vores samarbejdspartnere, da det er en betingelse for det værdifulde samarbejde. Det betyder, at du skal kunne stå fast på, at gældende lovgivning skal overholdes men samtidig være i stand til at lytte til alle parter og være åben for relevante og måske nye måder at løse en konkret problemstilling på.

Du skal kunne kombinere din myndighedsrolle med en serviceminded tilgang, hvor såvel hensynet til klima- og miljøinteresser som til borgere og erhverv bliver varetaget. Kommunikation er hos os et nøglebegreb, og det er væsentligt, at du kan indgå i en konstruktiv dialog med borgere og andre relevante parter.

Vi forventer, at du fagligt
 • har en akademisk uddannelse fx ingeniør, cand.tech.soc. eller lignende
 • er god til at formulere dig på skrift og i tale (arbejdssproget er dansk)
 • har erfaring som rådgiver inden for energi eller administrativ erfaring fra myndighed/forsyningsselskab
 • er god til tal
 • har flair for jura
Vi forventer, at du personligt
 • kan arbejde struktureret og helhedsorienteret på et højt fagligt niveau
 • har stort overblik, men også er i stand til at gå i detaljer
 • kan kommunikere med mange forskellige mennesker
 • gennem dialog kan håndtere modstridende interesser og at du finder den gode løsning også i komplekse problemstillinger
 • kan arbejde selvstændigt, i team og i tværgående projektgrupper
 • har teknisk interesse 
 • har kendskab til at arbejde i en politisk ledet organisation
Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale.

Det er en forudsætning for jobbet, at du har kørekort til personbil.

Ansættelsesstedet er Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte teamleder Jon Kjær Jensen, tlf. 7376 6286, e-mail jkje@aabenraa.dk.

Ansøgning
Send din ansøgning og relevante bilag via linket senest den 19. december 2023.

Ansættelsessamtaler gennemføres i løbet af uge 51.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=e445d784)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Skelbækvej, 6200 Aabenraa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954298

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet