Specialarbejder ved HDSSJ

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde med materielforvaltning ved et uddannelsesmaterielkontor? Vil du være med til at støtte og servicere frivillige hjemmeværnssoldater i løsning af deres operative opgaver, indsættelser samt den forberedende uddannelse? Kan du lide, at have en bred kontaktflade med mange forskellige mennesker og trives du i et spændende, afvekslende og på mange måder anderledes job?

Så er stillingen, som specialarbejder helt sikkert noget for dig!


Om os

Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland (Landsdelsregion Vest), har domicil i Søgårdlejren syd for Åbenrå.
Du indgå i et team, der i dagligdagen beskæftiger 20 faste medarbejdere (11 militære og 9 civile), der arbejder med at støtte 900 aktive frivillige med deres uddannelser, øvelser og indsættelser.

Vi har ansvaret for uddannelsesniveauet, den operative parathed, samt indsættelsen af 14 Hjemmeværnskompagnier, fordelt på Varde, Esbjerg, Ribe, Tønder, Vejen, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg kommuner; svarende til Syd- og Sønderjyllands politikreds. Derudover er vi ansvarlig for opbygning og uddannelse af to Totalforsvarskompagnier (TFS).
Ud over vores krigsmæssige opgave, så yder vi også støtte til samfundet, og har således tætte samarbejdsrelationer til Hæren, Politiet og Beredskabet. Distriktet er samtidig ansvarlig for Forsvarets støtte til den landfaste dansk/tyske grænse, ligesom den væsentligste ind- og udskibningshavn i Esbjerg ligger i vores ansvarsområde.

Vores arbejde med en frivillig organisation, bestående af nogle særdeles engagerede hjem-meværnssoldater, er forbundet med en del aften- og weekendarbejde. Men som udgangs-punkt har vi en 37-timers arbejdsuge, hvor optjent merarbejde som udgangspunkt søges afspadseret, så den tid du har været væk fra familien, gives igen til familien. 040964-0796o
Ikke mindst derfor har vi stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vores arbejdsplads er præget af en god tone og en god stemning, og vores målsætning er den, at distriktets med-arbejdere skal være glade for at gå på arbejde.Om stillingen

Du vil ved uddannelsesmaterielkontoret få ansvaret for en række opgaver. Disse opgaver er en forudsætning for, at de frivillige hjemmeværnskompagnier har det nødvendige materiel til rådighed til løsning af både operative opgaver og indsættelser samt uddannelse.

Vores vigtigste opgave er, at skabe de bedst mulige vilkår for distriktets frivillige hjemmeværnssoldater, både i forhold til indsættelse og uddannelse.

Stillingen er varieret og alsidigt.
Dette vil være nogle af de daglige opgaver, du vil få ansvaret for:
- Pakke/modtage materielrekvisitioner til vores kompagnier og andre enheder.
- Pakke/modtage ammunition.
- Udfyldelse af gældende blanketter forud for transport af materiel og ammunition.
- Oprydning af ammunitionscontainer.
- Modtage og sende materiel med fragtruten og udfylde dokumenter hertil og fordele til andre enheder i Søgårdlejren.
- Bestillinger og afskrivninger af forbrugsmateriel til uddannelsesmaterielkontor.
- Telefonbetjening og kontakt til kompagniernes logistikansvarlige, der skal modtage det materiel du pakker.
- Ugentlige kørsler med materiel til vores udleveringsrum i Varde.
- Deltage i den årlige optælling af alt materiel på uddannelsesmaterielkontoret.
- Udlevering af SAAB anlæg, telte, bevogtningscontainere, VARM 40 varmeapparater og generatorer.


Du kommer til at indgå i et team på uddannelsesmaterielkontoret, hvor I til dagligt vil være tre medarbejdere. Der vil ud over dig være en leder og yderligere en specialarbejder.

Der må forudses nogen rejseaktivitet i forbindelse med kurser, seminarer og møder. Der vil ligeledes kunne forekomme aften- og weekendarbejde efter gældende overenskomst samt deltagelse i en til to weekend-øvelser hen over året.

Dit faste tjenestested vil være Søgårdlejren, Søgård Hovvej 1, 6200 Åbenrå.


Om dig

Du har en baggrund fra lager e.lign.

Du evner at samarbejde og kommunikere med de ansatte, de frivillige hjemmeværnssoldater og reservepersonel når du møder dem, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligheden.
Du er en fleksibel holdspiller og samtidigt kan arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til, at tage de nødvendige hensyn til de frivilliges funktionsvilkår i forhold til det bestemmelsesgrundlag, som Hjemmeværnet er underlagt.

Følgende er en forudsætning for at søge:
- Du har stort kørekort.

Følgende kurser er en forudsætning, som kan erhverves efter tiltrædelse:
- Truckcertifikat.
- ADR farlig gods kursus.
- Afsende pakke modtager kursus.
- SAP grundkursus.
- Myndighedsbeholdningskursus (SAP).

Stillingen vil indeholde arbejdsopgaver der kræver både praktisk og fysisk arbejde.

Det er en fordel hvis du har kendskab til Hjemmeværnets materiel, våben, ammunition og SAAB anlæg.

Det er ønskeligt at du har kenskab til brugen af Office-pakken, DeMars (SAP) og WorkZone.

Afhængigt af dine forudgående kvalifikationer og egne ønsker, vil distriktet støtte din kompetenceudvikling igennem kursus- og uddannelsesvirksomhed efter behov.Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale mellem Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F). Aflønning sker med en løn på 23.637,96 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH S4 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, major Thor Helgesen på tlf.: 4174 6815, eller via mail: HDSSJ-S4-01@MIL.DK

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Camilla Elleman Keldsted på telefon 7281 9521.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2024 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 3. Stillingen er til besættelse snarest efter den 1. februar 2024.


Vi beder dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Søgårdlejren, Søgård Hovvej , 6200 Aabenraa

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953881

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet