Beskæftigelsesministeren besøger Aabenraa Kommune

Foto: Aabenraa Kommune.
dato

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen besøgte for nylig Aabenraa Kommune for at indhente erfaringer og inspiration til regeringens kommende beskæftigelsesreform.

Aabenraa har i mange år haft succes med beskæftigelsesområdet og er kendt for deres innovative frisættelsesinitiativer. Under besøget mødtes ministeren med Arbejdsmarkedsudvalget og medarbejdere fra Jobcenteret, samt borgere, der deltager i et IPS-forløb (Individuelt Planlagt Arbejde med Støtte).

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit Knudsen, udtalte, at kommunen er motiveret til at udrulle deres lokale velfærdsaftale og bygge videre på deres succesfulde arbejde.

Aftalen fokuserer blandt andet på at skabe bedre møder med Jobcenteret for borgerne og identificere områder, hvor afbureaukratisering er muligt.


https://aabenraa.dk/om-kommunen/nyheder/nyheder/ritzau/beskaeftigelsesministeren-besoeger-aabenraa-kommune
Kilde: Aabenraa Kommune